Neurorazvojna rehabilitacija

Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

neurorazvojnaNeurorazvojna rehabilitacija je namjenjena djeci s odstupanjima u motoričkom razvoju, neurorizičnoj dojenčadi i nedonoščadi.

Neurorazvojna rehabilitacija se bazira na normalnom razvoju djetetovih motoričkih sposobnosti i nastoji ga oponašati sprječavanjem (inhibicijom) abnormalnih posturalnih obrazaca i aktivacijom (facilitacijom) automatskih posturalnih reakcija.

Plastičnost omogućava središnjem živčanom sustavu da se adaptira i promjeni, kao odgovor na neku promjenu, potrebu ili oštećenje, gdje se funkcija mijenja kroz formu, ali i forma kroz funkciju, nicanjem novih dendrita i aksona i nastankom novih sinapsi, što omogućuje stvaranje novih veza. Neurofiziologija danas vidi središnji živčani sustav organiziran u podsustave. Motorička kontrola treba ideju, a provodi se kroz kontrolu držanja i kontrolu selektivnog pokreta orijentiranog cilju. Selektivno pokretanje zahtijeva posturalnu kontrolu, tako da ju za funkciju i selektivnu kontrolu pokreta treba ponovo uspostaviti. neurorazvojnaPokret uključuje sve prostorno-vremenske promjene tijela i njegovih funkcija, dakle ne samo hodanje, trčanje ili selektivni pokret, kao što je fleksija podlaktice, već i disanje, probavu, govor i cirkulaciju krvi. Pokret ne može biti točan ili netočan, jer je mnogostruko promjenjiv i oslikava stanje živčanog sustava.

neuroravojnaUčenje pokretanja se odvija kroz pogreške, tako da se silom ne može ništa postići, već orijentacijom prema problemu i procesu učenja, kroz ciljeve važne za pacijenta i njegovo sudjelovanje u svakodnevici, postupno mijenjajući dio kroz cjelinu i cjelinu kroz dio.

Učenje se provodi kroz osjetnu svjesnost, osjećaje, razmišljanje i sam pokret.

 

U rehabilitaciji se teži ponovnom usvajanju motoričke kontrole i plastičnoj adaptaciji lezije, a ne unaprijeđivanju kompenzacije.

Neurorazvojnu rehabilitaciju u našoj ustanovi provodimo po Bobath konceptu.