Fizikalna terapija u kući

3 posts

Osim fizioterapije u našem prostoru, obavljamo i fizikalnu terapiju u kući bolesnika. Namjenjena je pacijentima koji su nepokretni, ili djelomično pokretni ali nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje.Za ovaj oblik fizikalne terapije imamo ugovor sa Hrvatskim fondom za zdravstvno osiguranje (HZZO), za razliku od usluga koje obavljamo u svom prostoru.